خط مشی صنایع روشنایی مازی نور

تولید انواع چراغهای روشناییِ با دوام و مدرن و عرضه آنها با مناسب ترین قیمت به بازارهای جهانی ماموریت شرکت مازی نور است. مازی‌نور با شعار آنچه عالی است بخواهیم همه مخاطبین درون سازمانی و برون سازمانی را ندا داده است تا در راستای نوزایی و تعالی فرهنگی بکوشیم.

شرکت مازی نور به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان انواع چراغهای روشنایی به منظور کسب جایگاه شایسته در بازار جهانی و دستیابی به اهداف سازمان و تحقق ماموریت شرکت از طریق ارزش‌آفرینی و کسب سود برای ذینفعان سازمان، خود را ملزم به تلاش در محورهای زیر می‌داند:

  • بهبود مستمر فرایندها و افزایش اثربخشی آنها
  • توجه به نیازها و الزامات ذینفعان و تلاش مستمر برای پاسخگویی به آنها
  • توانمندسازی کارکنان سازمان و ایجاد سازمانی یادگیرنده در جهت ارتقاء بهره‌وری
  • کاهش و کنترل مخاطرات ایمنی و عوامل زیان آور محیط کار
  • رعایت الزامات قانونی قابل کاربرد و دیگر الزامات مرتبط با خطرات ایمنی و بهداشت حرفه ای
  • تلاش برای حضور موفق در عرصه‌های بین‌المللی

به منظور دستیابی به اصول بالا، این سازمان به عنوان یک “شرکت دانش‌بنیان”، استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی OHSAS 18001:2007 را به اجرا درآورده و به طور مداوم خود را نسبت به بهبود مستمر و اثر بخشی این سیستم ها متعهد می داند.

خبرنامه