تقدیر نامه ها - مراجع رسمی

تقديرنامه نمايشگاه عسلويه سال 1400

دبیر نمایشگاه

حسن دریس زاده

صادر کننده نمونه سال 1394

وزیر صنعت ، معدن و تجارت

جناب آقای محمدرضا نعمت زاده

صادر کننده شایسته تقدیر سال 1392

وزیر صنعت ، معدن و تجارت

جناب آقای محمدرضا نعمت زاده

گرامیداشت روز صنعت و معدن سال 1384

وزیر صنعت ، معدن و تجارت

جناب آقای علیرضا طهماسبی

هفتمين جايزه ملي مديريت منابع انساني 1402

رئيس دانشكدگان مديريت دانشگاه تهران

دكتر طاهر روشن‌دل

روز ملی صادرات سال 1391

وزیر صنعت ، معدن و تجارت

جناب آقای مهدی غضنفری

ستاد برگزاری نمایشگاه بین المللی سال 1394

صنعت برق ایران

ستاد برگزاری نمایشگاه بین المللی

خبرنامه