نرم افزار Dialux

DIALux evo 12.1

نرم افزار قدرتمند DIALux evo جهت طراحی روشنایی فضاهای داخلی، محوطه و خیابانی
پس از نصب نرم افزار، Plugin مازی نور را جهت استفاده بهینه از چراغ های این شرکت نصب کنید.

DIALux 4.13.0.1

نرم افزار قدرتمند DIALux جهت طراحی روشنایی فضاهای داخلی، محوطه و خیابانی
پس از نصب نرم افزار، Plugin مازی نور را جهت استفاده بهینه از چراغ های این شرکت نصب کنید.
خبرنامه