تماس با ما
کارخانه
مازندران – کیلومتر۹ جاده بابل به بابلسر
آدرس پستی:
بابل- ص.پ ۳۸۹-۴۷۱۳۵
صنایع روشنایی مازی‌نور
تلفن: ۳۱۵۲۶۰۰۰ ۰۱۱
تلفن ۲ : ۳۱۵۲۷۰۰۰ ۰۱۱
فکس: ۳۲۳۸۳۹۲۳ ۰۱۱
نقشه
Factory
Km 9 Babol-Babolsar Rd. IRAN
Postal Address:
P.O.Box 47135-389
Babol, Iran
Tel: 011-3152 6000
Tel 2: 011-3152 7000
Fax: 011-3238 3923
Map
دفتر تهران
سهروردی شمالی، میرزایی زینالی غربی
پلاک ۱۳۵
کدپستی: ۱۸۳۱۱-۱۵۷۷۷
تلفن: ۸۸۵۲۳۷۱۱ ۰۲۱
خدمات پس از فروش : ۸۵۵۷۵ ۰۲۱
فکس: ۸۸۵۲۷۵۲۱ ۰۲۱
نقشه
Office
135 W. Mirzaei Zeinali St. N. Sohrevardi
TEHRAN, IRAN, Pc: 15777-18311
Tel: 021-8852 3711
Hot Line: 021-85575
Fax: 021-8852 7521
Map
دفتر شمال شرق
مشهد، خیابان کوهسنگی، کوهسنگی ۳۸ (کوهسنگی ۳۲ قدیم)
پلاک ۱ - طبقه ۲ - واحد ۲۱
کدپستی:۱۷۹۷۳-۹۱۷۵۹
تلفن:۵-۳۸۳۳۱۲۱۳ ۰۵۱
نقشه
North East Office
Unit 22, No.1
Kohsangi 38 St. Kohsangi St.
MASHHAD, IRAN, Pc: 91759-17973
Tel: 051-3833 1213-5
Map
خبرنامه