سیزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت نفت خوزستان

تاریخ نشر : 10 بهمن 1401

شرکت صنایع روشنایی مازی نور شما را به بازدید از غرفه‌ی این شرکت در سیزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت نفت خوزستان دعوت می نماید. این نمایشگاه از تاریخ ۱۷ الی ۲۰ بهمن ۱۴۰۱ در محل دایمی نمایشگاه‌های اهواز، سالن کارون، غرفه‌ی ۴۰۲، ازساعت ۹ الی ۱۷ برگزار می‌شود.

بازدید شما از غرفه‌ی مازی نور باعث افتخار این مجموعه است.

دسته بندی های مرتبط : رخدادها
خبرنامه