چراغ اضطراري/راهنما اميلوكس

چراغ اداري/تجاري اضطراري امیلوکس با طراحی و ساخت مازی‌نور برای تأمین روشنایی اضطراری به هنگام قطع برق در محیط اداری و تجاری یا برای نشان دادن راه خروج طراحی شده است. ساختار محكم و بادوام و بازدهی زیاد از ویژگی‌های این چراغ است.

خبرنامه