ضمانت‌نامه محصولات

شرکت صنایع روشنایی مازی‌نور، در تلاش همیشگی برای افزایش رضایت مشتریان،  کلیه چراغ های تولیدی LED را به مدت ۵ سال و سایر چراغ ها ۳ سال  در محدوده جغرافیایی ایران ضمانت می نماید.

این ضمانت بر طبق موارد مندرج در دستورالعمل نصب و بهره برداری ( نصب توسط اشخاص ذیصلاح و بهره برداری تحت شرایط مناسب)، بوده و بر اساس مفاد آن، مازی‌نور متعهد است که کلیه چراغ‌های تولیدی خود را در برابر هرگونه عیب یا اشکال فنی ناشی از طراحی، ساخت یا مواد اولیه حسب تشخیص مازی‌نور، تضمین و با رعایت شرایط «ضمانت نامه محصولات» نسبت به تعمیر یا تعویض قطعات چراغ اقدام ‌نماید.

برای دیدن شرایط ضمانتنامه اینجا کلیک نمایید.

همچنین می توانید با تکمیل فرم اطلاعات خریدار به خانواده مشتریان مازی نور ملحق شوید.( تکمیل این فرم تاثیری در شرایط ضمانت محصول ندارد)

فرم اطلاعات خریدار (مشتری)