ابزار 'تاثير رنگ هاي نور بر اجسام'

داراي قابليت هاي زير مي باشد:

  • مقايسه انواع رنگ نور
  • امكان انتخاب پس زمينه هاي متفاوت
  • قابليت جابجايي نوار جداكننده توسط كاربر


خبرنامه نظرسنجی