چراغ اپتيلوكس S معابري

چراغ اپتيلوكس S با طراحي پيشرفته مازي نور براي روشنايي فضاهاي آزاد و معابر و كاربري هاي پروژكتوري طراحي شده است. ساختار محكم، با دوام و آيروديناميك و درجه حفاظت (IP66) از ويژگي‌هاي اين چراغ‌ها است.

خبرنامه نظرسنجی