چراغ معابري آستريا S

چراغ معابري آستريا S با طراحي پيشرفته مازی‌نور براي روشنايي معابر طراحي شده است. فقدان زنندگی نور، ساختار محكم و آيرودينامیك، بازدهي زياد و درجه حفاظت (IP66) از ويژگي‌هاي این چراغ است.

خبرنامه