ايزولا

چراغ LED ضد نم و غبار ايزولا با طراحي مازي نور براي محيط پر گرد و غبار طراحي شده است. بازدهي بالا بعنوان چراغ ضد نم و غبار و همچنين سهولت نصب از ويژگي‌هاي این چراغ است.

خبرنامه