فانال

چراغ صنعتي اضطراري فانال با طراحی و ساخت مازی‌نور برای تأمین روشنایی اضطراری به هنگام قطع برق یا برای نشان دادن راه خروج در محيط صنعتي طراحی شده است. ساختار محكم و بادوام، بازدهي زياد و درجه حفاظت (IP65) از ويژگي‌هاي این چراغ است.

خبرنامه