چراغ اضطراری روكار آرورا

چراغ اضطراری آرورا با طراحی و ساخت مازی نور با لنزهایی در مدل های متنوع برای تأمین روشنایی اضطراری به هنگام قطع برق یا برای نشان دادن راه خروجی در محیط اداری، تجاری و فروشگاهی طراحی شده است.

خبرنامه نظرسنجی