چراغ پروژكتوري ساترن

چراغ پروژكتوري ساترن با طراحی پیشرفته مازی‌نور برای روشنایی فضاهای آزاد و كاربری‌های پروژكتوری طراحی شده است. ساختار محكم، بادوام و درجه حفاظت (IP66) از ويژگي‌هاي این چراغ است.

خبرنامه