چراغ خياباني اپتيلوكس

چراغ اپتيلوكس با طراحي پيشرفته مازي نور براي روشنايي فضاهاي آزاد و خيابان ها و كاربري هاي پروژكتوري طراحي شده است. ساختار محكم، با دوام و آيروديناميك و درجه حفاظت (IP66) از ويژگي‌هاي اين چراغ‌ها است.

خبرنامه نظرسنجی