چراغ معابري آستريا M

چراغ معابري آستريا M با طراحي پيشرفته مازی‌نور براي روشنايي معابر طراحي شده است. فقدان زنندگی نور، ساختار محكم و آيرودينامیك، بازدهي زياد و درجه حفاظت (IP66) از ويژگي‌هاي این چراغ است.

خبرنامه