چراغ پاركي ماگنوليا

چراغ پاركی ماگنولیا با طراحی پیشرفته مازی نور برای روشنایی فضای آزاد، پارك ها و فضاهای سبز طراحی شده است. ساختار محكم و بادوام، طراحی ساده و زیبا و درجه حفاظت (IP65) از ويژگي‌هاي این چراغ است.

خبرنامه