سمینار آموزشی مهندسی روشنایی – زنجان 1391

تاریخ نشر: ۱۶ مهر ۱۳۹۱

سمینار آموزشی مهندسی روشنایی و نرم افزار طراحی روشنایی Dialux، که متشکل از دو بخش سمینار آموزشی و کارگاه آموزشی بود، با درخواست سازمان نظام مهندسی استان زنجان در محل سازمان، با مشارکت 70 نفر از مهندسان این استان در تاریخ 6 مهر 1391 برگزار شد و مورد استقبال ایشان قرار گرفت. در این میان از همکاری دست اندر کار ها و نماینده محترم استان زنجان، آقای مختارنیا، برای برگزاری هر چه بهتر این سمینار، تشکر می گردد.