سمینار و کارگاه آموزشی مهندسی روشنایی – آذربایجان غربی ۱۳۹۲

تاریخ نشر: ۱۲ آبان ۱۳۹۲

این سمینار و کارگاه آموزشی با حضور ۱۷۷ نفر شامل ۳ بخش در تاریخ ۱۸ و ۱۹ مهر ماه ۱۳۹۲ در محل نظام مهندسی ارومیه برگزار شد که در آن موارد زیر ارائه گردید:
۱- آموزش مقدماتی نرم افزار دایلوکس و بهینه سازی مصرف انرژی و مبانی مهندسی روشنایی
۲- کارگاه آموزشی نرم افزار دایلوکس
۳- آموزش پیشرفته نرم افزار دایلوکس
سازمان نظام مهندسی آذربایجان غربی با برنامه ریزی دقیق نقش بسزایی در برگزاری هر چه بهتر این سمینار داشت. از رئیس سازمان نظام مهندسی، رئیس گروه تخصصی برق، رئیس آموزش و همه عزیزانی که ما را یاری کردند، صمیمانه قدر دانی می شود.