چهارمین جشنواره پژوهش و فناوری

تاریخ نشر: ۲۷ آذر ۱۳۹۳

صنایع روشنایی مازی نور و به ویژه واحد تحقیق و توسعه آن، برای طراحی چراغ مدل الگانت در چهارمین جشنواره پژوهش و فناوری که آذر ۹۳ برگزار شد، موفق به  دریافت لوح تقدیر از وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت شد.