فروشندگان تخصصی

استان گیلان

نام نماینده شرکت / فروشگاه تلفن فکس آدرس
آقای مریمی الکتریکی نور گستر ۰۱۳-۳۳۲۲۵۳۰۶ ۰۱۳-۳۳۲۲۷۰۸۵ رشت ‫-‬ خیابان تختی پاساژ تختی الکتریکی نور گستر
آقای وحید خیری الکتریکی وحید خیری ۰۱۳-۴۴۵۴۷۶۲۵ ۰۱۳-۴۴۵۴۴۱۹۳ بندر انزلی - خیابان میرزاکوچک خان کالای برق خیری
آقای بهزادی نمایشگاه الکتریکی بهزادی ۰۱۳-۴۴۲۲۹۹۹ ۰۱۳-۴۴۲۲۴۷۹۰ تالش ‫-‬ خیابان خیام پایین تر از دبستان صائب
آقای حسن زاده الکتریکی حسن زاده ۰۱۳-۴۴۸۲۵۷۵۵ ۰۱۳-۴۴۸۲۶۵۷۱ آستارا - خیابان حکیم نظامی الکتریکی حسن زاده
آقای مشهور الکتریکی مشهور ۰۱۳-۴۴۳۳۷۴۱۴ ۰۱۳-۴۴۳۳۷۴۱۵ صومعه سرا - خیابان شهید برشنورد نمایشگاه لوستر و الکتریک مشهور