برگزاری سمينار تخصصی مهندسی روشنايی در نظام مهندسی استان فارس

تاریخ نشر: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵

سمينار تخصصي مهندسي روشنايي و آموزش نرم افزار شبيه سازي روشنايي DIALux به همراه كارگاه مربوطه در تاريخ ۲۸ ارديبهشت سال ۱۳۹۵ با حضور ۱۲۰ نفر از مهندسان برق در محل ساختمان شماره ۲ نظام مهندسي استان فارس در شهر شيراز برگزار گرديد.
شركت صنايع روشنايي مازي نور لازم مي داند از زحمات جناب آقاي مهندس اطمينان (رئيس گروه برق نظام مهندسي استان فارس)، سركار خانم اميدبخش (مدير آموزش و پژوهش سازمان نظام مهندسي استان فارس)، جناب آقاي لطفي (مدير فروشگاه الكتروپارت – نماينده صنايع روشنايي مازي نور در استان فارس ) و ساير افرادي كه در برگزاري اين سمينار سهيم بودند، صميمانه تشكر و قدرداني نمايد.