چراغ ساترن

تاریخ نشر: ۲۱ اسفند ۱۳۹۵

شرکت مازی نور چراغ خیابانی ساترن را با طراحی نوین و منبع نوری LED برای روشنایی بزرگراه ها و خیابان ها طراحی و عرضه نموده است.

 اطلاعات بیشتر