پروژه ها

 • گروه صنعتی بهمن
 • کیان خودرو نوین
 • کارخانه لوکوموتیو مپنا
 • سایپا
 • صنایع اتومبیل سازی عقاب (SCANIA)
 • خودرو سازی سامیار کاشان
 • پارس خودرو (کارخانه L90)
 • ایران خودرو دیزل
 • ایران خودرو
 • کارخانه معین موتور
 • روشنایی سوله جدید مجموعه کروز