پروژه ها

 • پتروشیمی غرب (پلیمر کرمانشاه)
 • پتروشیمی ایلام
 • مجتمع پتروشیمی پارس
 • مجتمع پتروشیمی آریاساسول
 • پتروشیمی فجر
 • مجتمع پتروشیمی مبین
 • پتروشیمی خارک
 • مجتمع پتروشیمی مارون
 • پالایشگاه نفت بندرعباس
 • پالایشگاه گاز بیدبلند
 • مجتمع پتروشیمی اراک
 • فازهای ۴ ، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۲، ۱۳، ۱۷، ۱۸، ۲۲،۲۱،۲۰،۱۹، ۲۳ و۲۴ پارس جنوبی
 • ایستگاه تقویت فشار گاز کردستان
 • پالایشگاه نفت آبادان
 • نیروگاه متمرکز پارس جنوبی (بعثت)
 • مجتمع پتروشیمی جم
 • ایستگاه تقویت فشار گاز قم
 • پالایشگاه شازند اراک
 • پالایشگاه نفت اصفهان
 • پالایشگاه نفت تبریز
 • پالایشگاه نفت تهران
 • پالایشگاه لاوان
 • مجتمع پتروشیمی بندرامام خمینی
 • سکوی نفتی فروزان
 • گاز استان گیلان
 • پتروشیمی کاویان
 • گاز استان کردستان
 • پتروشیمی تخت جمشید
 • پالایشگاه نفت اروندان
 • میدان نفتی اذر
 • پتروشیمی پترو کیمیا ابن سینا