چراغ هاي پروژكتوری – معابری مدل اپتيلوكس

تاریخ نشر: ۲۶ اسفند ۱۳۹۴

نسل جديد چراغ هاي پروژكتوري و معابري مدل اپتيلوكس با منبع نور LED توسط شركت مازي نور براي كاربرد هاي متفاوت وارد بازار گرديد. طراحي مدرن و زيبا همراه با ساختار محكم و بدنه آيروديناميك از برجستگي هاي اين چراغ مي باشد.
اين چراغ در شارهاي نوري مختلف با پخش نورهاي محوطه ايي، معابري، پروژكتوري متقارن و پروژكتوري نامتقارن عرضه مي گردد.
اطلاعات بیشتر