اولين خبرنامه الكترونيكی مازی نور منتشر شد

تاریخ نشر: ۳ آبان ۱۳۹۴

اولين نسخه خبرنامه الكترونيكی مازی نور در هفته گذشته ( ۲۷ مهر ۱۳۹۴ ) برای مشتركين ارسال گرديد. بدينوسيله از تمامی افرادی كه با ثبت نام و عضويت در خبرنامه از اين پروژه حمايت كردند تشكر مي نماييم و به اطلاع ساير علاقه مندان می رسانيم كه اين قابليت در وبسايت مازی نور فعال می باشد و با عضويت در خبرنامه می توانند نسخه های بعدی را دريافت نمايند. ( نسخه اول خبرنامه )