فهرست بهای پایه رشته تاسیسات برقی سال ۱۴۰۰

تاریخ نشر : 15 اردیبهشت 1400

فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال ۱۴۰۰ منتشر شد. در این فهرست بها، ۵ فصل اول که مربوط به چراغ های روشنایی می باشد با اصلاحاتی همراه بود. این اصلاحات شامل حذف چراغ های کم کاربرد با لامپ های فلورسنتی و گازی (با توجه به رشد روزافزون استفاده از چراغ های کم مصرف LED)، اضافه کردن چراغ های پرکاربرد LED، بروزرسانی شرح ردیف های موجود و شرایط ذکر شده در مقدمه فصول می باشد. برای دریافت فایل این فهرست بها می توانید به آدرس https://sama.mporg.ir/sites/publish/SitePages/ZabetehView.aspx?mdid=5600 مراجعه نمایید

خبرنامه نظرسنجی