سمینار آموزشی مهندسی روشنایی – خراسان رضوی ۱۳۹۲

تاریخ نشر: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲

سمیناری که جهت آموزش مهندسی روشنایی و نرم افزار طراحی روشنایی Dialux بنا به درخواست سازمان نظام مهندسی استان خراسان رضوی و با شرکت حدود ۱۲۰ نفر از مهندسان و مشاوران این استان در تاریخ ۲۶ اردیبهشت۱۳۹۲ در هتل میثاق مشهد برگزار شد و شامل آموزش و کارگاه آموزشی بود، مورد استقبال حاضران در سمینار قرار گرفت. بدینوسیله، از همه افرادی که به نحوی از انحاء در انجام این کار همکاری داشته اند، صمیمانه سپاسگزاری میکنیم.