کارگاه آموزشی مهندسی روشنایی – خراسان رضوی خرداد ۱۳۹۴

تاریخ نشر: ۱۹ خرداد ۱۳۹۴

شرکت مازی‌نور به منظور ارتقا سطح دانش فنی و آشنایی علاقه مندان و کارشناسان و مهندسان فعال در زمینه روشنایی و صنایع وابسته به آن در بیشتر استان های کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی مهندسی روشنایی و بهینه سازی مصرف انرژی در سیستم های روشنایی و آموزش مقدماتی DIALux می نمایید.
این کارگاه در شهر مشهد در خرداد ماه ۱۳۹۴ توسط تیم واحد مهندسی فروش برای عده ایی از مخاطبین این صنعت برگزار گردید که در آن مباحث ذیل مطرح گردید:
۱- آشنایی مقدماتی با نرم افزار شبیه سازی روشنایی DIALux
۲- مبانی طراحی یک سیستم روشنایی
۳- بهینه سازی مصرف انرژی در طراحی سیستم های روشنایی.
از کلیه دست اندرکارانی که در برگزاری این سمینار ما را همراهی نمودند کمال تشکر را داریم.