مازی‌نور حامی طلایی همایش بین المللی نور پردازی و روشنایی

تاریخ نشر: ۱۷ مهر ۱۳۹۲

صنایع روشنایی مازی‌نور در راستای ارتقای طراحی روشنایی و نور پردازی در ایران، یکی از حامیان اصلی اولین همایش بین المللی نورپردازی ایران شده است.
این همایش از تاریخ 25 تا 27 آذر ماه 1392 در شیراز – مجموعه فرهنگی سرزمین سبز با همکاری اساتید برجستة بین‌المللی و بومی برگزار می شود. یرای اطلاعات بیشتر لطفا از وب سایت این همایش به آدرس ( www.ild-c.ir ) دیدن فرمایید.