چراغ فانال LED

تاریخ نشر: ۷ اسفند ۱۳۹۵

شركت صنايع روشنايي مازي­نور براي آن گروه از مشتريان چراغ هاي اضطراري صنعتي كه خواهان منبع نور LED در اين چراغ ها بودند محصول جديد خود را معرفي مي نمايد.

چراغ فانال LED علاوه بر دارا بودن تمامي مشخصات يك محصول مناسب محيط صنعتي از جمله ساختار مقاوم، بازدهی بالا و درجه حفاظت IP65 با بهره مندي از منبع نور LED مي تواند مناسب ترين انتخاب براي مشترياني باشد كه نياز به يك چراغ اضطراري در محيط هاي صنعتي دارند.

اطلاعات بیشتر