چراغ پروژکتوری پلاریس

معرفی خانواده محصول

چراغ پروژکتوری پلاریس با طراحی پیشرفته مازی نور برای کاربردهای پروژکتوری طراحی شده است. بدنه مستحکم، درجه حفاظت (IP65) و مصرف کم انرژی از ویژگی های این چراغ است.
ابعاد پخش نور رنگ نور شار نوری توان چراغ رنگ کد کاتالوگ قیمت (ریال) مقایسه
ابعاد پخش نور رنگ نور شار نوری توان چراغ رنگ کد کاتالوگ قیمت (ریال)
190x220x50 90 درجه 4000K - Neutral White 3600 40 طوسی M317ESWLED2840-S ۴,۸۸۰,۰۰۰
190x220x50 90 درجه 6500K - Day Light 3600 40 طوسی M317ESWLED2865-S ۴,۸۸۰,۰۰۰
220x240x50 90 درجه 4000K - Neutral White 5500 60 طوسی M317EMWLED3840-S ۶,۳۹۰,۰۰۰
220x240x50 90 درجه 6500K - Day Light 5500 60 طوسی M317EMWLED3865-S ۶,۳۹۰,۰۰۰
290x220x70 90 درجه 4000K - Neutral White 7500 80 طوسی M317ELWLED4840-S ۷,۹۳۰,۰۰۰
290x220x70 90 درجه 6500K - Day Light 7500 80 طوسی M317ELWLED4865-S ۷,۹۳۰,۰۰۰
325x316x60 90 درجه 6500K - Day Light 10500 120 طوسی M317EXLWLED5865-S ۱۱,۰۸۰,۰۰۰
325x316x60 90 درجه 4000K - Neutral White 10500 120 طوسی M317EXLWLED5840-S ۱۱,۰۸۰,۰۰۰
190x220x50 90 درجه 4000K - Neutral White 3600 40 شيري M317ESWLED2840-W ۴,۸۸۰,۰۰۰
190x220x50 90 درجه 6500K - Day Light 3600 40 شيري M317ESWLED2865-W ۴,۸۸۰,۰۰۰
290x220x70 90 درجه 4000K - Neutral White 7500 80 شيري M317ELWLED4840-W ۷,۹۳۰,۰۰۰
290x220x70 90 درجه 6500K - Day Light 7500 80 شيري M317ELWLED4865-W ۷,۹۳۰,۰۰۰
325x316x60 90 درجه 6500K - Day Light 10500 120 شيري M317EXLWLED5865-W ۱۱,۰۸۰,۰۰۰
325x316x60 90 درجه 4000K - Neutral White 10500 120 شيري M317EXLWLED5840-W ۱۱,۰۸۰,۰۰۰
220x240x50 90 درجه 4000K - Neutral White 5500 60 شيري M317EMWLED3840-W ۶,۳۹۰,۰۰۰
220x240x50 90 درجه 6500K - Day Light 5500 60 شيري M317EMWLED3865-W ۶,۳۹۰,۰۰۰

کاربرد و تصاویر محیطی