چراغ پروژکتوری پلاریس

معرفی خانواده محصول

چراغ پروژکتوری پلاریس با طراحی پیشرفته مازی‌نور برای کاربری‌های پروژکتوری فضای آزاد و فضای داخلی طراحی شده است. بدنه مستحکم، درجه حفاظت (IP65) و مصرف کم انرژی از ویژگی‌های این چراغ است.
ابعاد پخش نور رنگ نور شار نوری توان چراغ رنگ کد کاتالوگ قیمت (ریال) مقایسه
ابعاد پخش نور رنگ نور شار نوری توان چراغ رنگ کد کاتالوگ قیمت (ریال)
190x190x50 90 درجه 4000K - Neutral White 3600 40 طوسی M317ESWLED2840-S ۴,۴۷۰,۰۰۰
190x190x50 90 درجه 6500K - Day Light 3600 40 طوسی M317ESWLED2865-S ۴,۴۷۰,۰۰۰
190x240x50 90 درجه 4000K - Neutral White 5500 60 طوسی M317EMWLED3840-S ۵,۸۴۰,۰۰۰
190x240x50 90 درجه 6500K - Day Light 5500 60 طوسی M317EMWLED3865-S ۵,۸۴۰,۰۰۰
220x315x60 90 درجه 4000K - Neutral White 7500 80 طوسی M317ELWLED4840-S ۷,۲۶۰,۰۰۰
220x315x60 90 درجه 6500K - Day Light 7500 80 طوسی M317ELWLED4865-S ۷,۲۶۰,۰۰۰
290x315x60 90 درجه 6500K - Day Light 10500 120 طوسی M317EXLWLED5865-S ۱۰,۱۳۰,۰۰۰
290x315x60 90 درجه 4000K - Neutral White 10500 120 طوسی M317EXLWLED5840-S ۱۰,۱۳۰,۰۰۰
190x190x50 90 درجه 4000K - Neutral White 3600 40 شيري M317ESWLED2840-W ۴,۴۷۰,۰۰۰
190x190x50 90 درجه 6500K - Day Light 3600 40 شيري M317ESWLED2865-W ۴,۴۷۰,۰۰۰
220x315x60 90 درجه 4000K - Neutral White 7500 80 شيري M317ELWLED4840-W ۷,۲۶۰,۰۰۰
220x315x60 90 درجه 6500K - Day Light 7500 80 شيري M317ELWLED4865-W ۷,۲۶۰,۰۰۰
290x315x60 90 درجه 6500K - Day Light 10500 120 شيري M317EXLWLED5865-W ۱۰,۱۳۰,۰۰۰
290x315x60 90 درجه 4000K - Neutral White 10500 120 شيري M317EXLWLED5840-W ۱۰,۱۳۰,۰۰۰
190x240x50 90 درجه 4000K - Neutral White 5500 60 شيري M317EMWLED3840-W ۵,۸۴۰,۰۰۰
190x240x50 90 درجه 6500K - Day Light 5500 60 شيري M317EMWLED3865-W ۵,۸۴۰,۰۰۰

کاربرد و تصاویر محیطی