چراغ LED روکار لدیلاین

معرفی خانواده محصول

چراغ های روکار LED لدیلاین مناسب برای فضای بیرونی، جهت نورپردازی نمای ساختمان ها ، پل ها و ... مورد استفاده قرار می گیرد. بدنه مستحکم، درجه حفاظت بالا (IP66) و تنوع پخش نور تیز و بیضوی با استفاده از لنزهای منحصربه فرد از ویژگی های بارز این چراغ می باشد.
ابعاد پخش نور رنگ نور شار نوری توان چراغ رنگ کد کاتالوگ قیمت (ریال) مقایسه
ابعاد پخش نور رنگ نور شار نوری توان چراغ رنگ کد کاتالوگ قیمت (ریال)
240x60x80 14 درجه 3000K - Warm White 1600 14 - M485SN24LED2830-A ۷,۸۱۰,۰۰۰
240x60x80 40*12 درجه 3000K - Warm White 1500 14 - M485SV24LED2830-A ۷,۸۱۰,۰۰۰
240x60x80 14 درجه 3000K - Warm White 1600 14 - M485N24LED2830-A ۷,۵۰۰,۰۰۰
240x60x80 40*12 درجه 3000K - Warm White 1500 14 - M485V24LED2830-A ۷,۵۰۰,۰۰۰
480x60x80 14 درجه 3000K - Warm White 1900 19 - M485SN48LED2830-A ۹,۵۹۰,۰۰۰
480x60x80 40*12 درجه 3000K - Warm White 1800 19 - M485SV48LED2830-A ۹,۵۹۰,۰۰۰
480x60x80 14 درجه 3000K - Warm White 1900 19 - M485N48LED2830-A ۹,۲۸۰,۰۰۰
480x60x80 40*12 درجه 3000K - Warm White 1800 19 - M485V48LED2830-A ۹,۲۸۰,۰۰۰
960x60x80 14 درجه 3000K - Warm White 3800 38 - M485SN96LED2830-A ۱۳,۸۲۰,۰۰۰
960x60x80 40*12 درجه 3000K - Warm White 3600 38 - M485SV96LED2830-A ۱۳,۸۲۰,۰۰۰
960x60x80 14 درجه 3000K - Warm White 3800 38 - M485N96LED2830-A ۱۳,۵۰۰,۰۰۰
960x60x80 40*12 درجه 3000K - Warm White 3600 38 - M485V96LED2830-A ۱۳,۵۰۰,۰۰۰
240x60x80 14 درجه RGB 400 15 - M485SN24LED1RGB-A ۷,۲۵۰,۰۰۰
240x60x80 14 درجه Amber 750 14 - M485SN24LED1AMB-A ۷,۸۱۰,۰۰۰
240x60x80 40*12 درجه RGB 400 15 - M485SV24LED1RGB-A ۷,۲۵۰,۰۰۰
240x60x80 40*12 درجه Amber 700 14 - M485SV24LED1AMB-A ۷,۸۱۰,۰۰۰
240x60x80 14 درجه RGB 400 15 - M485N24LED1RGB-A ۶,۹۷۰,۰۰۰
240x60x80 14 درجه Amber 750 14 - M485N24LED1AMB-A ۷,۵۰۰,۰۰۰
240x60x80 40*12 درجه RGB 400 15 - M485V24LED1RGB-A ۶,۹۷۰,۰۰۰
240x60x80 40*12 درجه Amber 700 14 - M485V24LED1AMB-A ۷,۵۰۰,۰۰۰
480x60x80 14 درجه RGB 600 23 - M485SN48LED1RGB-A ۹,۰۶۰,۰۰۰
480x60x80 14 درجه Amber 1000 19 - M485SN48LED1AMB-A ۹,۵۹۰,۰۰۰
480x60x80 40*12 درجه RGB 600 23 - M485SV48LED1RGB-A ۹,۰۶۰,۰۰۰
480x60x80 40*12 درجه Amber 950 19 - M485SV48LED1AMB-A ۹,۵۹۰,۰۰۰
480x60x80 14 درجه RGB 600 23 - M485N48LED1RGB-A ۸,۷۶۰,۰۰۰
480x60x80 14 درجه Amber 1000 19 - M485N48LED1AMB-A ۹,۲۸۰,۰۰۰
480x60x80 40*12 درجه RGB 600 23 - M485V48LED1RGB-A ۸,۷۶۰,۰۰۰
480x60x80 40*12 درجه Amber 950 19 - M485V48LED1AMB-A ۹,۲۸۰,۰۰۰
960x60x80 14 درجه RGB 1200 46 - M485SN96LED1RGB-A ۱۴,۸۸۰,۰۰۰
960x60x80 14 درجه Amber 2000 39 - M485SN96LED1AMB-A ۱۳,۸۲۰,۰۰۰
960x60x80 40*12 درجه RGB 1200 46 - M485SV96LED1RGB-A ۱۴,۸۸۰,۰۰۰
960x60x80 40*12 درجه Amber 1900 39 - M485SV96LED1AMB-A ۱۳,۸۲۰,۰۰۰
960x60x80 14 درجه RGB 1200 46 - M485N96LED1RGB-A ۱۴,۵۷۰,۰۰۰
960x60x80 14 درجه Amber 2000 39 - M485N96LED1AMB-A ۱۳,۵۰۰,۰۰۰
960x60x80 40*12 درجه RGB 1200 46 - M485V96LED1RGB-A ۱۴,۵۷۰,۰۰۰
960x60x80 40*12 درجه Amber 1900 39 - M485V96LED1AMB-A ۱۳,۵۰۰,۰۰۰

گالری عکس ها

کاربرد و تصاویر محیطی