چراغ LED روکار لدیلاین

معرفی خانواده محصول

چراغ های روکار LED لدیلاین مناسب برای فضای بیرونی، جهت نورپردازی نمای ساختمان ها ، پل ها و ... مورد استفاده قرار می گیرد. بدنه مستحکم، درجه حفاظت بالا (IP66) و تنوع پخش نور تیز و بیضوی با استفاده از لنزهای منحصربه فرد از ویژگی های بارز این چراغ می باشد.
ابعاد پخش نور رنگ نور شار نوری توان چراغ رنگ کد کاتالوگ قیمت (ریال) مقایسه
ابعاد پخش نور رنگ نور شار نوری توان چراغ رنگ کد کاتالوگ قیمت (ریال)
240x60x80 14 درجه 3000K - Warm White 1600 14 - M485SN24LED2830-A ۸,۴۲۰,۰۰۰
240x60x80 40*12 درجه 3000K - Warm White 1500 14 - M485SV24LED2830-A ۸,۴۲۰,۰۰۰
240x60x80 14 درجه 3000K - Warm White 1600 14 - M485N24LED2830-A ۸,۰۸۰,۰۰۰
240x60x80 40*12 درجه 3000K - Warm White 1500 14 - M485V24LED2830-A ۸,۰۸۰,۰۰۰
480x60x80 14 درجه 3000K - Warm White 1900 19 - M485SN48LED2830-A ۱۰,۳۵۰,۰۰۰
480x60x80 40*12 درجه 3000K - Warm White 1800 19 - M485SV48LED2830-A ۱۰,۳۵۰,۰۰۰
480x60x80 14 درجه 3000K - Warm White 1900 19 - M485N48LED2830-A ۱۰,۰۱۰,۰۰۰
480x60x80 40*12 درجه 3000K - Warm White 1800 19 - M485V48LED2830-A ۱۰,۰۱۰,۰۰۰
960x60x80 14 درجه 3000K - Warm White 3800 38 - M485SN96LED2830-A ۱۵,۳۵۰,۰۰۰
960x60x80 40*12 درجه 3000K - Warm White 3600 38 - M485SV96LED2830-A ۱۵,۳۵۰,۰۰۰
960x60x80 14 درجه 3000K - Warm White 3800 38 - M485N96LED2830-A ۱۴,۵۵۰,۰۰۰
960x60x80 40*12 درجه 3000K - Warm White 3600 38 - M485V96LED2830-A ۱۴,۵۵۰,۰۰۰
240x60x80 14 درجه RGB 400 15 - M485SN24LED1RGB-A ۸,۴۴۰,۰۰۰
240x60x80 14 درجه Amber 750 14 - M485SN24LED1AMB-A ۸,۴۲۰,۰۰۰
240x60x80 40*12 درجه RGB 400 15 - M485SV24LED1RGB-A ۸,۴۴۰,۰۰۰
240x60x80 40*12 درجه Amber 700 14 - M485SV24LED1AMB-A ۸,۴۲۰,۰۰۰
240x60x80 14 درجه RGB 400 15 - M485N24LED1RGB-A ۸,۲۰۰,۰۰۰
240x60x80 14 درجه Amber 750 14 - M485N24LED1AMB-A ۸,۰۸۰,۰۰۰
240x60x80 40*12 درجه RGB 400 15 - M485V24LED1RGB-A ۸,۲۰۰,۰۰۰
240x60x80 40*12 درجه Amber 700 14 - M485V24LED1AMB-A ۸,۰۸۰,۰۰۰
480x60x80 14 درجه RGB 600 23 - M485SN48LED1RGB-A ۱۰,۶۴۰,۰۰۰
480x60x80 14 درجه Amber 1000 19 - M485SN48LED1AMB-A ۱۰,۳۵۰,۰۰۰
480x60x80 40*12 درجه RGB 600 23 - M485SV48LED1RGB-A ۱۰,۶۴۰,۰۰۰
480x60x80 40*12 درجه Amber 950 19 - M485SV48LED1AMB-A ۱۰,۳۵۰,۰۰۰
480x60x80 14 درجه RGB 600 23 - M485N48LED1RGB-A ۱۰,۲۰۰,۰۰۰
480x60x80 14 درجه Amber 1000 19 - M485N48LED1AMB-A ۱۰,۰۱۰,۰۰۰
480x60x80 40*12 درجه RGB 600 23 - M485V48LED1RGB-A ۱۰,۲۰۰,۰۰۰
480x60x80 40*12 درجه Amber 950 19 - M485V48LED1AMB-A ۱۰,۰۱۰,۰۰۰
960x60x80 14 درجه RGB 1200 46 - M485SN96LED1RGB-A ۱۷,۹۴۰,۰۰۰
960x60x80 14 درجه Amber 2000 39 - M485SN96LED1AMB-A ۱۵,۳۵۰,۰۰۰
960x60x80 40*12 درجه RGB 1200 46 - M485SV96LED1RGB-A ۱۷,۹۴۰,۰۰۰
960x60x80 40*12 درجه Amber 1900 39 - M485SV96LED1AMB-A ۱۵,۳۵۰,۰۰۰
960x60x80 14 درجه RGB 1200 46 - M485N96LED1RGB-A ۱۶,۵۶۰,۰۰۰
960x60x80 14 درجه Amber 2000 39 - M485N96LED1AMB-A ۱۴,۵۵۰,۰۰۰
960x60x80 40*12 درجه RGB 1200 46 - M485V96LED1RGB-A ۱۶,۵۶۰,۰۰۰
960x60x80 40*12 درجه Amber 1900 39 - M485V96LED1AMB-A ۱۴,۵۵۰,۰۰۰

گالری عکس ها

کاربرد و تصاویر محیطی