چراغ روکار/ آویز خطی LED با لنز لومیلاین

معرفی خانواده محصول

چراغ‌ خطی LED با لنز لومیلاین با طراحی پیشرفته و مدرن مازی نور و لنز های متنوع برای روشنایی هایپرمارکت ها، انبارها، فروشگاه های مدرن عرضه می گردد. تعداد زیادی از چراغ لومیلاین را می توان به صورت خط پیوسته نصب کرد. پخش هدفمند و یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و فقدان زنندگی نور از ویژگی‌های این چراغ است.
ابعاد پخش نور رنگ نور شار نوری توان چراغ رنگ کد کاتالوگ قیمت (ریال) مقایسه
ابعاد پخش نور رنگ نور شار نوری توان چراغ رنگ کد کاتالوگ قیمت (ریال)
584x73x75 30 درجه 4000K - Neutral White 2800 24 سفيد M457N60LED2840-W ۵,۸۴۰,۰۰۰
584x73x75 90 درجه 4000K - Neutral White 2600 24 سفيد M457W60LED2840-W ۵,۸۴۰,۰۰۰
584x73x75 نامتقارن دوطرفه 4000K - Neutral White 2800 24 سفيد M457DA60LED2840-W ۵,۸۴۰,۰۰۰
584x73x75 30 درجه 4000K - Neutral White 2800 24 سفيد M457SN60LED2840-W ۶,۱۰۰,۰۰۰
584x73x75 90 درجه 4000K - Neutral White 2600 24 سفيد M457SW60LED2840-W ۶,۱۰۰,۰۰۰
584x73x75 نامتقارن دوطرفه 4000K - Neutral White 2800 24 سفيد M457SDA60LED2840-W ۶,۱۰۰,۰۰۰
1146x73x75 30 درجه 4000K - Neutral White 5500 47 سفيد M457N115LED2840-W ۸,۳۹۰,۰۰۰
1146x73x75 90 درجه 4000K - Neutral White 5200 47 سفيد M457W115LED2840-W ۸,۳۹۰,۰۰۰
1146x73x75 نامتقارن دوطرفه 4000K - Neutral White 5700 47 سفيد M457DA115LED2840-W ۸,۳۹۰,۰۰۰
1146x73x75 30 درجه 4000K - Neutral White 5500 47 سفيد M457SN115LED2840-W ۸,۹۴۰,۰۰۰
1146x73x75 90 درجه 4000K - Neutral White 5200 47 سفيد M457SW115LED2840-W ۸,۹۴۰,۰۰۰
1146x73x75 نامتقارن دوطرفه 4000K - Neutral White 5700 47 سفيد M457SDA115LED2840-W ۸,۹۴۰,۰۰۰
1708x73x75 30 درجه 4000K - Neutral White 8000 68 سفيد M457N170LED2840-W ۱۰,۹۴۰,۰۰۰
1708x73x75 90 درجه 4000K - Neutral White 8000 68 سفيد M457W170LED2840-W ۱۰,۹۴۰,۰۰۰
1708x73x75 نامتقارن دوطرفه 4000K - Neutral White 8500 68 سفيد M457DA170LED2840-W ۱۰,۹۴۰,۰۰۰
1708x73x75 30 درجه 4000K - Neutral White 8000 68 سفيد M457SN170LED2840-W ۱۱,۷۳۰,۰۰۰
1708x73x75 90 درجه 4000K - Neutral White 8000 68 سفيد M457SW170LED2840-W ۱۱,۷۳۰,۰۰۰
1708x73x75 نامتقارن دوطرفه 4000K - Neutral White 8500 68 سفيد M457SDA170LED2840-W ۱۱,۷۳۰,۰۰۰
584x73x75 نامتقارن يك طرفه 4000K - Neutral White 2800 24 سفيد M457A60LED2840-W ۵,۸۴۰,۰۰۰
584x73x75 نامتقارن يك طرفه 4000K - Neutral White 2800 24 سفيد M457SA60LED2840-W ۶,۱۰۰,۰۰۰
1146x73x75 نامتقارن يك طرفه 4000K - Neutral White 5500 47 سفيد M457A115LED2840-W ۸,۳۹۰,۰۰۰
1146x73x75 نامتقارن يك طرفه 4000K - Neutral White 5500 47 سفيد M457SA115LED2840-W ۸,۹۴۰,۰۰۰
1708x73x75 نامتقارن يك طرفه 4000K - Neutral White 8000 68 سفيد M457A170LED2840-W ۱۰,۹۴۰,۰۰۰
1708x73x75 نامتقارن يك طرفه 4000K - Neutral White 8000 68 سفيد M457SA170LED2840-W ۱۱,۷۳۰,۰۰۰
1427x73x75 30 درجه 4000K - Neutral White 6700 58 سفيد M457N145LED2840-W ۱۰,۰۷۰,۰۰۰
1427x73x75 90 درجه 4000K - Neutral White 6500 58 سفيد M457W145LED2840-W ۱۰,۰۷۰,۰۰۰
1427x73x75 نامتقارن يك طرفه 4000K - Neutral White 6700 58 سفيد M457A145LED2840-W ۱۰,۰۷۰,۰۰۰
1427x73x75 نامتقارن دوطرفه 4000K - Neutral White 7000 58 سفيد M457DA145LED2840-W ۱۰,۰۷۰,۰۰۰
1427x73x75 30 درجه 4000K - Neutral White 6700 58 سفيد M457SN145LED2840-W ۱۰,۷۷۰,۰۰۰
1427x73x75 90 درجه 4000K - Neutral White 6500 58 سفيد M457SW145LED2840-W ۱۰,۷۷۰,۰۰۰
1427x73x75 نامتقارن يك طرفه 4000K - Neutral White 6700 58 سفيد M457SA145LED2840-W ۱۰,۷۷۰,۰۰۰
1427x73x75 نامتقارن دوطرفه 4000K - Neutral White 7000 58 سفيد M457SDA145LED2840-W ۱۰,۷۷۰,۰۰۰

گالری عکس ها

کاربرد و تصاویر محیطی