پنل لدیلوکس

معرفی خانواده محصول

پنل توکار لدیلوکس با طراحی مدرن و زیبا برای محیط اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و فقدان زنندگی نور از ویژگی‌های این چراغ است.
ابعاد پخش نور رنگ نور شار نوری توان چراغ رنگ کد کاتالوگ قیمت (ریال) مقایسه
ابعاد پخش نور رنگ نور شار نوری توان چراغ رنگ کد کاتالوگ قیمت (ریال)
597x597x12 متقارن يكنواخت
ديفيوزر PS
6500K - Day Light 7000 52 سفيد M527SLED4PS865-W ۱۲,۹۸۰,۰۰۰
597x597x12 متقارن يكنواخت
ديفيوزر PS
4000K - Neutral White 7000 52 سفيد M527SLED4PS840-W ۱۲,۹۸۰,۰۰۰
617x617x12 متقارن يكنواخت
ديفيوزر PS
6500K - Day Light 7000 52 سفيد M527SDLED4PS865-W ۱۴,۳۲۰,۰۰۰
617x617x12 متقارن يكنواخت
ديفيوزر PS
4000K - Neutral White 7000 52 سفيد M527SDLED4PS840-W ۱۴,۳۲۰,۰۰۰
1195x295x12 متقارن يكنواخت
ديفيوزر PS
6500K - Day Light 7000 52 سفيد M527RLED4PS865-W ۱۴,۳۲۰,۰۰۰
1195x295x12 متقارن يكنواخت
ديفيوزر PS
4000K - Neutral White 7000 52 سفيد M527RLED4PS840-W ۱۴,۳۲۰,۰۰۰
597x597x12 متقارن يكنواخت
Low-UGR
6500K - Day Light 7000 52 سفيد M527SLED4LU865-W ۱۳,۸۵۰,۰۰۰
597x597x12 متقارن يكنواخت
Low-UGR
4000K - Neutral White 7000 52 سفيد M527SLED4LU840-W ۱۳,۸۵۰,۰۰۰
617x617x12 متقارن يكنواخت
Low-UGR
6500K - Day Light 7000 52 سفيد M527SDLED4LU865-W ۱۵,۲۰۰,۰۰۰
617x617x12 متقارن يكنواخت
Low-UGR
4000K - Neutral White 7000 52 سفيد M527SDLED4LU840-W ۱۵,۲۰۰,۰۰۰
597x597x12 متقارن يكنواخت
ديفيوزر PS
6500K - Day Light 4500 29 سفيد M527SLED2PS865-W ۱۰,۹۴۰,۰۰۰
597x597x12 متقارن يكنواخت
ديفيوزر PS
4000K - Neutral White 4500 29 سفيد M527SLED2PS840-W ۱۰,۹۴۰,۰۰۰
617x617x12 متقارن يكنواخت
ديفيوزر PS
6500K - Day Light 4500 29 سفيد M527SDLED2PS865-W ۱۲,۲۸۰,۰۰۰
617x617x12 متقارن يكنواخت
ديفيوزر PS
4000K - Neutral White 4500 29 سفيد M527SDLED2PS840-W ۱۲,۲۸۰,۰۰۰
597x597x12 متقارن يكنواخت
Low-UGR
6500K - Day Light 4500 29 سفيد M527SLED2LU865-W ۱۱,۸۱۰,۰۰۰
597x597x12 متقارن يكنواخت
Low-UGR
4000K - Neutral White 4500 29 سفيد M527SLED2LU840-W ۱۱,۸۱۰,۰۰۰
617x617x12 متقارن يكنواخت
Low-UGR
6500K - Day Light 4500 29 سفيد M527SDLED2LU865-W ۱۳,۱۶۰,۰۰۰
617x617x12 متقارن يكنواخت
Low-UGR
4000K - Neutral White 4500 29 سفيد M527SDLED2LU840-W ۱۳,۱۶۰,۰۰۰
1195x295x12 متقارن يكنواخت
ديفيوزر PS
6500K - Day Light 4500 29 سفيد M527RLED2PS865-W ۱۲,۲۸۰,۰۰۰
1195x295x12 متقارن يكنواخت
ديفيوزر PS
4000K - Neutral White 4500 29 سفيد M527RLED2PS840-W ۱۲,۲۸۰,۰۰۰

گالری عکس ها

کاربرد و تصاویر محیطی