پنل لدیلوکس

معرفی خانواده محصول

پنل توکار لدیلوکس با طراحی مدرن و زیبا برای محیط اداری و تجاری مدرن عرضه می گردد. پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و فقدان زنندگی نور از ویژگی‌های این چراغ است.
ابعاد پخش نور رنگ نور شار نوری توان چراغ رنگ کد کاتالوگ قیمت (ریال) مقایسه
ابعاد پخش نور رنگ نور شار نوری توان چراغ رنگ کد کاتالوگ قیمت (ریال)
597x597x12 متقارن يكنواخت - ديفيوزر PS 6500K - Day Light 7000 52 سفيد M527SLED4PS865-W ۱۱,۸۱۰,۰۰۰
597x597x12 متقارن يكنواخت - ديفيوزر PS 4000K - Neutral White 7000 52 سفيد M527SLED4PS840-W ۱۱,۸۱۰,۰۰۰
617x617x12 متقارن يكنواخت - ديفيوزر PS 6500K - Day Light 7000 52 سفيد M527SDLED4PS865-W ۱۳,۰۳۰,۰۰۰
617x617x12 متقارن يكنواخت - ديفيوزر PS 4000K - Neutral White 7000 52 سفيد M527SDLED4PS840-W ۱۳,۰۳۰,۰۰۰
1195x295x12 متقارن يكنواخت - ديفيوزر PS 6500K - Day Light 7000 52 سفيد M527RLED4PS865-W ۱۳,۰۳۰,۰۰۰
1195x295x12 متقارن يكنواخت - ديفيوزر PS 4000K - Neutral White 7000 52 سفيد M527RLED4PS840-W ۱۳,۰۳۰,۰۰۰
597x597x12 متقارن يكنواخت - Low-UGR 6500K - Day Light 7000 52 سفيد M527SLED4LU865-W ۱۲,۶۰۰,۰۰۰
597x597x12 متقارن يكنواخت - Low-UGR 4000K - Neutral White 7000 52 سفيد M527SLED4LU840-W ۱۲,۶۰۰,۰۰۰
617x617x12 متقارن يكنواخت - Low-UGR 6500K - Day Light 7000 52 سفيد M527SDLED4LU865-W ۱۳,۸۲۰,۰۰۰
617x617x12 متقارن يكنواخت - Low-UGR 4000K - Neutral White 7000 52 سفيد M527SDLED4LU840-W ۱۳,۸۲۰,۰۰۰
597x597x12 متقارن يكنواخت - ديفيوزر PS 6500K - Day Light 4500 29 سفيد M527SLED2PS865-W ۹,۹۶۰,۰۰۰
597x597x12 متقارن يكنواخت - ديفيوزر PS 4000K - Neutral White 4500 29 سفيد M527SLED2PS840-W ۹,۹۶۰,۰۰۰
617x617x12 متقارن يكنواخت - ديفيوزر PS 6500K - Day Light 4500 29 سفيد M527SDLED2PS865-W ۱۱,۱۸۰,۰۰۰
617x617x12 متقارن يكنواخت - ديفيوزر PS 4000K - Neutral White 4500 29 سفيد M527SDLED2PS840-W ۱۱,۱۸۰,۰۰۰
597x597x12 متقارن يكنواخت - Low-UGR 6500K - Day Light 4500 29 سفيد M527SLED2LU865-W ۱۰,۷۵۰,۰۰۰
597x597x12 متقارن يكنواخت - Low-UGR 4000K - Neutral White 4500 29 سفيد M527SLED2LU840-W ۱۰,۷۵۰,۰۰۰
617x617x12 متقارن يكنواخت - Low-UGR 6500K - Day Light 4500 29 سفيد M527SDLED2LU865-W ۱۱,۹۷۰,۰۰۰
617x617x12 متقارن يكنواخت - Low-UGR 4000K - Neutral White 4500 29 سفيد M527SDLED2LU840-W ۱۱,۹۷۰,۰۰۰
1195x295x12 متقارن يكنواخت - ديفيوزر PS 6500K - Day Light 4500 29 سفيد M527RLED2PS865-W ۱۱,۱۸۰,۰۰۰
1195x295x12 متقارن يكنواخت - ديفيوزر PS 4000K - Neutral White 4500 29 سفيد M527RLED2PS840-W ۱۱,۱۸۰,۰۰۰

گالری عکس ها

کاربرد و تصاویر محیطی