پنل لدیلوکس

معرفی خانواده محصول

پنل توکار لدیلوکس با طراحی مدرن و زیبا برای محیط اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و فقدان زنندگی نور از ویژگی‌های این چراغ است.
ابعاد پخش نور رنگ نور شار نوری توان چراغ رنگ کد کاتالوگ قیمت (ریال) مقایسه
ابعاد پخش نور رنگ نور شار نوری توان چراغ رنگ کد کاتالوگ قیمت (ریال)
597x597x12 متقارن يكنواخت
ديفيوزر PS
6500K - Day Light 7000 52 سفيد M527SLED4PS865-W ۱۱,۹۱۰,۰۰۰
597x597x12 متقارن يكنواخت
ديفيوزر PS
4000K - Neutral White 7000 52 سفيد M527SLED4PS840-W ۱۱,۹۱۰,۰۰۰
617x617x12 متقارن يكنواخت
ديفيوزر PS
6500K - Day Light 7000 52 سفيد M527SDLED4PS865-W ۱۲,۷۹۰,۰۰۰
617x617x12 متقارن يكنواخت
ديفيوزر PS
4000K - Neutral White 7000 52 سفيد M527SDLED4PS840-W ۱۲,۷۹۰,۰۰۰
1195x295x12 متقارن يكنواخت
ديفيوزر PS
6500K - Day Light 7000 52 سفيد M527RLED4PS865-W ۱۳,۱۵۰,۰۰۰
1195x295x12 متقارن يكنواخت
ديفيوزر PS
4000K - Neutral White 7000 52 سفيد M527RLED4PS840-W ۱۳,۱۵۰,۰۰۰
597x597x12 متقارن يكنواخت
Low-UGR
6500K - Day Light 7000 52 سفيد M527SLED4LU865-W ۱۲,۷۳۰,۰۰۰
597x597x12 متقارن يكنواخت
Low-UGR
4000K - Neutral White 7000 52 سفيد M527SLED4LU840-W ۱۲,۷۳۰,۰۰۰
617x617x12 متقارن يكنواخت
Low-UGR
6500K - Day Light 7000 52 سفيد M527SDLED4LU865-W ۱۳,۶۱۰,۰۰۰
617x617x12 متقارن يكنواخت
Low-UGR
4000K - Neutral White 7000 52 سفيد M527SDLED4LU840-W ۱۳,۶۱۰,۰۰۰
597x597x12 متقارن يكنواخت
ديفيوزر PS
6500K - Day Light 4500 29 سفيد M527SLED2PS865-W ۱۰,۰۳۰,۰۰۰
597x597x12 متقارن يكنواخت
ديفيوزر PS
4000K - Neutral White 4500 29 سفيد M527SLED2PS840-W ۱۰,۰۳۰,۰۰۰
617x617x12 متقارن يكنواخت
ديفيوزر PS
6500K - Day Light 4500 29 سفيد M527SDLED2PS865-W ۱۰,۹۱۰,۰۰۰
617x617x12 متقارن يكنواخت
ديفيوزر PS
4000K - Neutral White 4500 29 سفيد M527SDLED2PS840-W ۱۰,۹۱۰,۰۰۰
597x597x12 متقارن يكنواخت
Low-UGR
6500K - Day Light 4500 29 سفيد M527SLED2LU865-W ۱۰,۸۵۰,۰۰۰
597x597x12 متقارن يكنواخت
Low-UGR
4000K - Neutral White 4500 29 سفيد M527SLED2LU840-W ۱۰,۸۵۰,۰۰۰
617x617x12 متقارن يكنواخت
Low-UGR
6500K - Day Light 4500 29 سفيد M527SDLED2LU865-W ۱۱,۷۳۰,۰۰۰
617x617x12 متقارن يكنواخت
Low-UGR
4000K - Neutral White 4500 29 سفيد M527SDLED2LU840-W ۱۱,۷۳۰,۰۰۰
1195x295x12 متقارن يكنواخت
ديفيوزر PS
6500K - Day Light 4500 29 سفيد M527RLED2PS865-W ۱۱,۲۷۰,۰۰۰
1195x295x12 متقارن يكنواخت
ديفيوزر PS
4000K - Neutral White 4500 29 سفيد M527RLED2PS840-W ۱۱,۲۷۰,۰۰۰

گالری عکس ها

کاربرد و تصاویر محیطی