چراغ‌ اداری/ تجاری اضطراری امیلوکس

معرفی خانواده محصول

چراغ های LED یا فلورسنتی اضطراری امیلوکس با طراحی و ساخت ماز ی نور برای تأمین روشنایی اضطراری به هنگام قطع برق در محیط اداری و تجاری یا برای نشان دادن راه خروجی طراحی شده است. ساختار مقاوم و بازدهی زیاد نور از ویژگی های این چراغ است.
ابعاد پخش نور رنگ نور شار نوري چراغ (لومن) توان چراغ (وات) پوشش بدنه کد کاتالوگ مقایسه
ابعاد تعداد لامپ/ ماژول توان چراغ (وات) پوشش بدنه منبع نور کد کاتالوگ مقایسه

گالری عکس ها

کاربرد و تصاویر محیطی