خبرنامه پاییز ۹۳

تاریخ نشر: ۲۶ آذر ۱۳۹۳

گزیده ای از رخداد ها، مباحث روشنایی و معرفی چند محصول در خبر نامه پاییز ۹۳ آورده شده است که هم اکنون در وب سایت شرکت قابل  مشاهده می باشد.