سمینار آموزشی رویکرد های نوین در صنعت روشنایی – اصفهان ۱۳۹۲

تاریخ نشر: ۱۴ بهمن ۱۳۹۲

این سمینار و کارگاه آموزشی با حضوربیش از ۲۰۰ نفر از مهندسان و متخصصان استان ، در تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۳۹۲ در مجموعه فرهنگی استاد فرشچیان برگزار شد. در ابتدا آقای مهندس ایرج امینی، رییس گروه تخصصی برق، و سپس آقای دکتر پزشکی، ریاست سازمان نظام مهندسی استان اصفهان، سخنرانی کردند. در ادامه آقای مهندس نور بخش صادقی از سازمان بهره وری انرژی (سابا) مسائلی در مورد کلیات وضعیت مصرف انرژی در ایران و جهان ارائه کردند.
سپس در ادامه برنامه صبح، کارشناسان شرکت مازی نور به ارایه سمینار در مباحث و موضوعات زیر پرداختند:
۱- تجهیزات و فن آوری های نوین در روشنایی
۲- فرصت های بهینه سازی مصرف انرژی در روشنایی
در بخش عصرگاهی، کلیه شرکت کنندگان در کارگاه آموزشی طراحی روشنایی شرکت نموده و ضمن آشنایی با اصول نرم افزار دایلوکس، به صورت عملی سناریوهای طراحی روشنایی در محیط اداری و صنعتی را پیاده سازی نمودند.
جا دارد تا از همکاری کلیه دست اندر کارهای این سمینار، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان ، سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا) و به ویژه آقای دکتر علی اصغر امینی تشکر و قدر دانی نماییم.