درخواست همکاری

-
-
09

فرمت مجاز jpg و حداکثر حجم مجاز 100 کیلوبایت می باشد.

فرمت های مجاز: pdf,doc,docx

متن قوانین را خوانده و پذیرفته ام.

اینجانب با ارائه اطلاعات فوق درخواست كار در این شركت را نموده و اعلام می نمایم كه به كلیه پرسش ها، پاسخ صحیح و صادقانه داده و نیز متعهد می گردم كه در صورت اشتغال، با جدیت و علاقمندی به انجام وظیفه مبادرت ورزیده و از هیچ كوششی در راستای انجام صحیح و بهینه كار دریغ نورزم. همچنین اظهار می دارم در صورت اثبات خلاف اطلاعات ارائه شده توسط بنده در بالا، در مقابل هرگونه تصمیم شرکت هیچگونه ادعا و اعتراضی نداشته باشم.