عرضه چراغ های فلورسنتی با دیفیوزر جدید AF

تاریخ نشر: ۶ اسفند ۱۳۹۱

بهینه سازی قطعات اپتیکی و الکتریکیِ چراغ¬ها با توجه به افزایش روزافزون هزینه انرژی، روز به روز اهمیت بیشتری پیدا مي-کند. دیفیوزر نیز مانند رفلکتور از اجزای اصلی اپتیکی چراغ به شمار رفته و دربازدهی و يكنواختيِ نور نقش دارد.
شرکت مازی نور اخيراً دیفیوزر اکریلیک ساتن جدیدی (Acrylic Frost) AF را در چراغ های مدل الگانت و ژوپیتر عرضه نموده که به وسیلة آن، نه تنها درصد عبوردهی نور بلکه درصد نامشهودی لامپ (Lamp Hiding) نیز که حاصل آن یکنواختی سطح نورانی دیفیوزراست، به مراتب بیشتر می شود و در نتیجه، به طور توأمان بیشترین بازدهی نور و بیشترین یکنواختی سطح نورانی دیفیوزر حاصل آن است.
بدین سان، دیفیوزر تیپ قدیمی موسوم به اپال (Opal) با توجه به میزان عبور دهی حدود 50% نور، به یک عامل ضد صرفه جویی انرژی تبدیل شده و در مقایسه با دیفیوزر AF که بیش از 80% نور را عبور می دهد، مطلوبیت خود را از دست داده است.
لازم به ذکر است که با جایگزین شدن دیفیوزر AF، دیفیوزر قبلیAS دیگر عرضه نخواهد شد.
برای دریافت هرگونه اطلاعات تکمیلی، لطفاً با نمایندگان و یا واحد فروش مازی نور تماس حاصل فرمایید.