چراغ Well glass استارک، محصول نمونه سال

تاریخ نشر: ۱۷ مرداد ۱۳۸۹

چراغ Well glass استارک، محصول نمونه سال ۱۳۸۸ از طرف انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن