تازه ها

نگارش جدید نرم افزار طراحی روشنایی DIALux evo

تاریخ نشر: ۲۲ دی ۱۳۹۷

نگارش جدید نرم افزار طراحی روشنایی DIALux evo با ویرایش ۸٫۱ در بخش  دریافت ها  در دسترس می باشد.

ادامه...

نگارش جدید نرم افزار طراحی روشنایی DIALux evo

تاریخ نشر: ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

نگارش جدید نرم افزار طراحی روشنایی DIALux evo با ویرایش ۸٫۰ در بخش  دریافت ها  در دسترس می باشد.

ادامه...

نگارش جدید نرم افزار طراحی روشنایی DIALux evo

تاریخ نشر: ۰۴ شهریور ۱۳۹۶

نگارش جدید نرم افزار طراحی روشنایی DIALux evo با ویرایش 7.1 در بخش دریافت ها در دسترس می باشد

ادامه...

نگارش جدید نرم افزار طراحی روشنایی DIALux evo

تاریخ نشر: ۱۰ خرداد ۱۳۹۶

  نگارش جدید نرم افزار طراحی روشنایی DIALux evo با ویرایش 6.2 در بخش  دریافت ها  در دسترس می باشد

ادامه...

نگارش جدید نرم افزار طراحی روشنایی DIALux

تاریخ نشر: ۱۰ خرداد ۱۳۹۶

نگارش جدید نرم افزار طراحی روشنایی DIALux با ویرایش 4.13.0.1 در بخش دریافت ها در دسترس می باشد.

ادامه...

نگارش جدید نرم افزار طراحی روشنایی

تاریخ نشر: ۰۸ خرداد ۱۳۹۵

نگارش جدید نرم افزار طراحی روشنایی DIALux evo 6 و Plugin مازی نور برای نرم افزارهای DIALux Evo 6 و […]

ادامه...

نگارش جدید نرم افزار طراحی روشنایی

تاریخ نشر: ۲۹ شهریور ۱۳۹۴

نگارش جدید نرم افزار طراحی روشنایی DIALux evo 5.1 در بخش دریافت ها در دسترس می باشد.

ادامه...

نگارش جدید نرم افزار طراحی روشنایی

تاریخ نشر: ۲۴ مرداد ۱۳۹۴

نگارش جدید نرم افزار طراحی روشنایی DIALux evo 5.0 در بخش دریافت ها در دسترس می باشد.

ادامه...

نگارش جدید نرم افزار طراحی روشنایی

تاریخ نشر: ۱۷ اسفند ۱۳۹۳

نگارش جدید نرم افزار طراحی روشنایی DIALux evo 4.1 در بخش دریافت ها در دسترس می باشد.

ادامه...

نگارش جدید نرم افزار طراحی روشنایی

تاریخ نشر: ۱۸ آذر ۱۳۹۳

نگارش جدید نرم افزار طراحی روشنایی 4.12.0.1 DIALux در بخش دریافت ها در دسترس می باشد.

ادامه...