سمینار و کارگاه آموزشی مهندسی روشنایی – آذربایجان شرقی ۱۳۹۳

تاریخ نشر: ۲۸ مرداد ۱۳۹۳

سمینار آموزشی شرکت صنایع روشنایی مازی نور در تاریخ ۱۶ و ۱۷ مردادماه سال ۱۳۹۳ بنا به درخواست سازمان نظام مهندسی استان آذربایجان شرقی در محل مجتمع پتروشیمی تبریز با حضور حدود ۱۰۰ نفر از مهندسان برق این استان برگزار شد، که در آن موارد ذیل ارائه گردید:
– مبانی طراحی یک سیستم روشنایی با در نظر گرفتن بهینه سازی مصرف روشنایی و چراغ کم مصرف
– آشنایی مقدماتی با نرم افزار شبیه سازی روشنایی DIALux
– کارگاه آموزشی نرم افزار شبیه سازی روشنایی DIAlux و حل تمرین
بدین وسیله از ریاست محترم سازمان نظام مهندسی استان آذربایجان شرقی، مسئول محترم آموزش و همه افرادی که به نحوی در برگزاری موفق این سمینار نقش داشته اند، تشکر و قدردانی می گردد.