برگزاری سمینار آموزشی در شهر اردبیل ۱۳۹۵

تاریخ نشر: ۶ دی ۱۳۹۵

شرکت صنایع روشنایی مازی نور مطابق دوره های گذشته به درخواست سازمان نظام مهندسی  اقدام به برگزاری سمینار آموزشی در تاریخ ۲ دی سال ۱۳۹۵ در شهر اردبیل نمود.
در این سمینار یک روزه که در محل دانشگاه آزاد اردبیل با حضور بیش از دویست و پنجاه نفر از مهندسین استان اردبیل برگزار شد مباحث زیر مطرح شد.

* آشنایی با طراحی روشنایی و سیستم مدیریت روشنایی
* آشنایی با منابع نوری و منبع نوریLED
* آشنایی مقدماتی با نرم افزار شبیه سازی روشنایی DIALux

در اینجا لازم است از آقای سید عسگری نماینده مازی نور در استان اردبیل و مسئولین سازمان نظام مهندسی اردبیل و سایر افرادی که ما را در اجرای این سمینار همراهی کردند تشکر و قدردانی نماییم