عرضه ساترن با قابلیت نصب مستقیم افقی و عمودی به لوله

تاریخ نشر: ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹

شرکت مازی نور در راستای توسعه خانواده محصول ساترن،دو تنوع جدید آن را با قابلیت نصب مستقیم افقی و عمودی به لوله به بازار عرضه کرده ست.

برای اطلاعات بیشتر به صفحه‌ی این محصول در وبسایت مازی مراجعه نمایید

صفحه چراغ ساترن