عرضه رنگ بدنه شیری به پلاریس ۴۰W و ۶۰W

تاریخ نشر: ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹

شرکت مازی نور در راستای توسعه خانواده محصولات، چراغ پلاریس ۴۰W و ۶۰W را با رنگ بدنه شیری به بازار عرضه کرده ست.

اطلاعات بیشتر در وبسایت مازی نور:

صفحه چراغ پلاریس