افتتاح تونل آرش_اسفندیار

تاریخ نشر: ۲۰ شهریور ۱۳۹۷

بهره برداری از تونل آرش-اسفندیار و دور برگردان غیر همسطح بزرگراه مدرس صبح روز دوشنبه ۱۹ شهریور با حضور محمد علی افشانی شهردار تهران , محسن هاشمی رییس شورای اسلامی شهر تهران در مراسمی آغاز شد.
این تونل با طول ۱۴۰۰ متر، از سمت شرق اتوبان مدرس به سمت بزرگراه آیت‌الله هاشمی را متصل می کند و در کاهش ترافیک این محدوده نقش اساسی خواهد داشت.
این اولین تونل در در ایران می باشد که روشنایی آن با چراغ های LED طراحی شده است.
برای روشنایی این تونل از چراغ هرکولد مازی نور با لنز های پخش نور مناسب تونل استفاده شده است که با توجه به این نکته می توان گفت که اولین تونل می باشد که از مرحله طراحی چراغ های LED برای روشنایی آن در نظر گرفته شده است.
با تشکر از مجموعه شهرداری تهران و موسسه حرا جهت حسن اعتمادشان به مجموعه مازی نور.