نگارش جدید نرم افزار طراحی روشنایی DIALux evo

تاریخ نشر: ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

نگارش جدید نرم افزار طراحی روشنایی DIALux evo با ویرایش ۸٫۰ در بخش  دریافت ها  در دسترس می باشد.