پنل لدیوم با دیفیوزر فرم دار (دیفیوزر F)

تاریخ نشر: ۲۰ دی ۱۳۹۶

پنل های لدیوم مازی نور در رده های Pro و Eco از این پس با دیفیوزرهای فرم دار (دیفیوزر F) نیز عرضه می شوند.

این دیفیوزر ها در دو طرح F1 و F2 طراحی شده اند و با داشتن طرح برجسته می توانند پاسخگوی نیاز مشتریانی باشند که در پروژ ه های خود به طراحی مدرن سقف روی آورده و از پنل های سه بعدی برای ایجاد طرح در سقف استفاده نموده اند.

دیفیوزر های فرم دار (دیفیوزر F) مازی نور با استفاده از روش Thermoforming به گونه ای ساخته شده اند که تفاوتی در شار نوری خروجی با دیفیوزر های معمولی نخواهند داشت.

شما می توانید با مراجعه به هر کدام از رده های محصول لدیوم نوع دیفیوزر F1 و یا F2 را انتخاب نمایید.

لینک محصول